MY Aréna

 

Sobota

15.30-16.15 – Škótsko očami horolezcov – Horec šport
17.00-17:30 – Exotické hady na Slovensku – p. Oravec
17.45 – 18.15 – vyhlásenie výsledkov, VIDLOMET
20.00-20.30 – Becko (Peter Ondrejovič ) č.1 – Horizontálne a vertikálne cesty životom / výber z ciest a expedícií počas celého života /
22.00-22.30 – Becko (Peter Ondrejovič )č.2 – Horizontálne a vertikálne cesty životom / výber z ciest a expedícií počas celého života /

 
 
DOUBLE AGENCY - NO PROBLEMS JUST SOLUTIONS