Beckov v čarovnej atmosfére

Beckovské Slávnosti sú späť. Veľkolepejšie, bohatšie a zábavnejšie. Od 19. až do 21. júla zažiari Beckov v najčarovnejšom svetle rozprávkovej atmosféry.