Remeselný jarmok

Pod hradným bralom na vás čakajú uličky plné remeselníkov najrôznejšieho druhu, košikári, tkáči, hrnčiari, rezbári, garbiari, drotári, krpčiari…. ale aj cukrovinkári a pernikári.

Remeselne výrobky si môžete zakúpiť ale aj prizrieť k ich výrobe.

remesla remesla remesla remesla

Program 2019

 
 
DOUBLE AGENCY - NO PROBLEMS JUST SOLUTIONS