Praktické info & mapy

Mapa areálu:

 

Ako na Beckovské Slávnosti:

Festival sa bude konať v obci Beckov, vzdialenej asi 6 km od Nového Mesta nad Váhom a naopak. Doprava na Beckovské Slávnosti je vďaka polohe Nového Mesta nad Váhom veľmi jednoduchá. Pre dopravu vlakom, alebo autobusom Ti odporúčame pozrieť www.cp.sk. Po príchode na železničnú alebo autobusovú stanicu v NMn/V treba vyhľadať autobus ktorý smeruje do Beckova. Vďaka blízkej diaľnici sem možno cestovať aj pohodlným stopom. A ste tu v centre diania.

ZŤP
Návštevníci s preukazom majú povolený vstup s 50% zľavou z plnej ceny vstupenky, ich sprievod si hradí plnú cenu vstupenky.

SBS:

Počas akcie dbá na dodržiavanie poriadku bezpečnostná služba . Je tu hlavne na udržiavanie poriadku, ochranu návštevníkov ako aj na ochranu priestoru, kde sa podujatie koná. Preto prosíme návštevníkov, aby dbali na pokyny bezpečnostnej služby. Členovia bezpečnostnej služby sú ľahko rozpoznateľný jednotným oblečením (čierne tričká, vesty alebo bundy s nápisom Security).. Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby: kontrola vstupeniek a identifikačných náramkov, osobná prehliadka pri vstupe do areálu (z dôvodu zamedzenia vnášania nebezpečných predmetov (viď Inštrukcie pre návštevníkov)), vyvedenie osôb z areálu ohrozujúcich bezpečnosť návštevníkov, vyvedenie osôb z areálu bez identifikačných náramkov, zamedzenie vstupu návštevníkov do priestorov, ktoré nie sú vyhradené verejnosti (backstage, vip zóna), pomoc handicapovaným návštevníkom, poskytovanie informácií o prvej pomoci, ochrana návštevníkov, účinkujúcich a festivalovej techniky.

Záchranná služba:

Na festivale sa nachádza stanovište prvej pomoci, kde bude permanentne k dispozícií profesionálny zdravotnícky personál. V prípade potreby zavolá záchrannú službu najbližší príslušník SBS alebo usporiadateľ .

Inštrukcie pre návštevníkov:

Na festival je zakázané vnášať zbrane akého koľvek druhu , sklené fľaše a nádoby, plechovky, dáždniky, pyrotechniku a iné nebezpečné predmety (všetky nedovolené veci budú návštevníkom odobraté pri vstupe do areálu). Zakázané je zakladať otvorený oheň. Ďalej v priestoroch konania Beckovských Slávností nie je povolené prechovávať, distribuovať ani verejne užívať drogy a iné psychotropné látky. Strážna služba bude prevádzať osobné prehliadky pri vstupe do areálu z dôvodu bezpečnosti návštevníkov. Beckovské Slávnosti sa konajú za každého počasia s výnimkou prírodných a iných katastrof. Organizátori na seba neberú zodpovednosť za osobné ujmy a finančné škody. Prosíme dodržiavať tieto inštrukcie pre plynulý priebeh akcie.

Identifikačné náramky:

Každý návštevník festivalu dostane pri vstupe náramok na ruku. Náramok je na inú osobu neprenosný. Náramok pri akomkoľvek poškodení( prelepení, prestrihnutí, roztrhnutí) je neplatný! Návštevníci bez označenia a falšovatelia vstupeniek budú vyvedení z areálu SBS službou. Pre deti do výšky vidiel je vstup voľný!

Parkovanie:

Parkovanie bude možné v celej obci Beckov

Smeti:

Počas akcie je v celom areály dostatok odpadkových košov. Chceme poprosiť, aby návštevníci hádzali odpadky do košov. Vyzerá to oveľa kultúrnejšie, ale hlavne vaše okolie bude vyzerať lepšie a vy sa budete cítiť lepšie. V prípade, že kôš bude plný, snažte sa odpadky odhodiť čo najbližšie ku košom.

Stánky s občerstvením:

Počas akcie bude zabezpečený  dostatočný počet stánkov s občerstvením pre vaše potreby.

Zvieratá:

Na festival  majú povolený vstup len neškodné zvieratá. Pre vstup psa je nutné, aby mal náhubok a bol na vodítku.

Sociálne zariadenia:

Na festivale bude k dispozícii návštevníkom niekoľko mobilných suchých WC  so zónou pre mužov  a ženy.

Mapy prístupu:

mapa1

mapa2

mapa3

mapa4

Program 2018

 
 
DOUBLE AGENCY - NO PROBLEMS JUST SOLUTIONS