Polepuj.si aréna

15.30 – 16.15 Mimozemšťania – áno či nie / prednáška /
Otázka, či sme vo vesmíre sami je stará ako ľudstvo samo. Bolo vykonaných niekoľko experimentov na hľadanie života, či už inteligentného alebo neinteligentného mimo našej planéty. Známy je projekt OZMA či SETI. V našej slnečnej sústave, je niekoľko miest, ktoré by mohli poskytnúť vhodné prostredie pre vývoj života. Boli tiež objavené ďaleké planéty u iných hviezd. Rôzne planéty poskytujú rôzny typ źivotného prostredia. Môžeme sa v krátkosti pozrieť ,ako by tvory v takýchto prostrediach vyzerali.

16.30 – 17.15 RAMIVANA – Interaktívny koncert tradičných hudobných nástrojov z celého sveta
Rami (UK) a Ivana (SK) vám predstavia tradičné hudobné nástroje z celého sveta (austrálske didgeridoo, drumble z rôznych krajín, tibetské spievajúce misy, indiánske píšťaly, symfonické gongy, zvonkohry, duduk, fujaru inak) a alikvótny a mongolský hrdelný spev. Zvuk budete môcť nie len počuť, ale aj cítiť a vidieť. Niektoré hudobné nástroje si bude možné aj vyskúšať a zakúpiť na remeselnom jarmoku v stánku RAMIVANA.

17.45 – 18.15 Vyhlásenie výsledkov, Vidlomet

18.30 – 19.30 Domácnosť bez odpadu / prednáška /
Každý obyvateľ Slovenskej republiky vyprodukoval v roku 2015 priemerne 348 kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva dokázal zrecyklovať a skompostovať necelých 70 kg. Zvyšok skončil na skládkach odpadov alebo v spaľovniach odpadov. S Lotyšskom a Maltou patríme v tomto smere medzi najhoršie krajiny v EÚ. Je reálne v slovenských podmienkach recyklovať a kompostovať viac? Ak áno, tak koľko a čo nás to bude stáť? Ako a kde začať? Odpovede na tieto otázky ako aj praktické návody sa dozviete na prednáške „Domácnosť bez odpadov“.

Share on FacebookShare on Google+Pin on Pinterest
 
 
DOUBLE AGENCY - NO PROBLEMS JUST SOLUTIONS